Την Δευτέρα 22 Ιουλίου, ώρα 18:30 ξεκινάει η προετοιμασία της πρώτης ομάδας, στο κεντρικό γήπεδο (χόρτο). Καλούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές των τμημάτων (Ανδρικό και Νέοι) να βρίσκονται στο γήπεδο με την αθλητική τουs περιβολή.