Μπαμπίνι:         Νίκη – Πρωτέας 2 – 5

Προτζούριορ Ι:  Νίκη – Πρωτέας 2 – 4

Προτζούνιορ ΙΙ: Νικη – Πρωτέας 2 – 7

Τζούνιορ 1-3:   Νίκη – Πρωτέας 1 – 8

Τζούνιορ 2:       Νικη – Πρωτεας 7 -1